การขุดบ่อน้ำจิ๋ว

สอบถามการยื่นเรื่องขอขุดบ่อน้ำครับ
ถ้าไม่สะดวก ไปที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สามารถยื่นเรื่องผ่านระบบ online ได้ไหมครับ

โดย คนเชียงราย  - 30 มิถุนายน 2560 10:01
ผู้ตอบ: 1  / ผู้อ่าน: 177 
ความคิดเห็นที่ 1    โดย กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ - 30 มิถุนายน 2560 16:58
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ได้ดังนี้
1. สามารถยื่นความจำนงผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน เลือกหัวข้อ>>ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ gis - >> ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือจะเข้าไปที่ลิงค์ http://eis.ldd.go.th/borjiew/php/workspace.php กรอกรายละเอียดให้ครบ โดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
2. ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูล และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ และท่านสามารถดูรายละเอียดเอกสารโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานได้ที่เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th/survey_water/p1.pdf

กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1328
cit_3@ldd.go.th
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อนุญาตให้ upload รูปภาพที่มีนามสกุล jpg,jpeg,png เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

  • ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานบริการใด ๆ ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ยกตัวอย่างเช่น ใช้คำหยาบคาย เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นเรื่องลามกอนาจาร หรือในความหมายที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิดความเสื่อมเสียต่อสังคม จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งสิ้น เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตาม เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
  • ไม่อนุญาตให้แสดงข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว แต่ให้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเท่านั้น
  • ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความที่เป็นการวิจารณ์ ด้านนโยบาย หรือการปฏิบัติงานของทางราชการ ซึ่งท่านสามารถใช้เวทีอื่น ๆ ดำเนินการแทนได้
  • ภาระกิจของกรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาเกี่ยวกับดิน ปัญหาของดิน การใช้ที่ดินเฉพาะด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามในด้านเอกสารสิทธิ์ทุกชนิดและการพัฒนาที่ดินด้านอสังหาริมทรัพย์
  • เวทีนี้เป็นการแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระโดยส่วนตัวของสมาชิกเท่านั้น กรมพัฒนาที่ดินไม่รับรองความถูกต้อง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการนำข้อมูลที่ปรากฎไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใดๆสมาชิกต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง
  • คำถามแต่ละคำถามจะแสดงบนหน้าเว็บบอร์ดนานประมาณ 3 เดือน แล้วทางผู้ดูแลระบบจะนำคำถามเก่าลง
  • คำถามและคำตอบที่ท่านแสดงความคิดเห็นมานั้นจะยังไม่ได้ขึ้นในหน้าเว็บไซต์นี้ทันที ทางผู้ดูแลระบบจะทำการกลั่นกรองข้อความเสียก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ มีข้อความที่ก่อให้เกิดผลเสียกับผู้หนึ่งผู้ใดหรื่อไม่ และขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นคำถามและคำตอบ หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม
คลิกเพื่ออ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

ติดต่อเรา

ศูนย์สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-579-4885
E-Mail: cit_1@ldd.go.th
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป, Google Chrome, Firefox, และ Safari