ความหนาแน่นรวมของดิน

สวัสดีครับ ผมรบกวนสอบถามครับ
1. ความหนาแน่นรวมของดินบ่งบอกถึงอะไรบ้างครับ มีความสัมพันธุ์กับการเจริญเติบโตของต้นไม้อย่างไรบ้าง
2. การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์หาความหนาแน่นรวมของดินโดยทั่วไปต้องเก็บที่ระดับความลิกเท่าไหรครับ
3. โดยทั่วไปกระบอกเก็บ(เจาะ)ดินแบบรักษาโครงสร้างดินสามารถทำขึ้นมาเองได้ไหมครับ ถ้าทำได้ต้องมีขนาดเท่าไหร่ครับ

ขอบคุณครับ

โดย บอย  - 19 กรกฎาคม 2560 13:53
ผู้ตอบ: 2  / ผู้อ่าน: 134 
ความคิดเห็นที่ 1    โดย กองสำรวจดินและวิจัยดิน - 27 กรกฎาคม 2560 11:25
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
1. ความหนาแน่นรวมของดิน หมายถึงมวลของดินแห้งต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรรวมของส่วนที่เป็นของแข็งของดิน ดังสมการ

db = msd
vts

db = ความหนาแน่นรวมของดิน
msd = มวลของดิน หาได้จากการนำเอาดินแห้งไปชั่ง มีหน่วยเป็น กรัม หรือปอนด์
vts = ปริมาตรรวมของดินหาได้จากการนำเอาดินแห้งไปแทนที่น้ำ มีหน่วยเป็น มิลลิลิตรหรือลูกบาศก์ฟุต
ความหนาแน่นของดินเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งของระดับการอัดตัวของอนุภาคของดิน ดินที่มีค่า db เท่ากับ 2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร เป็นดินที่มีการอัดตัวแน่นทำให้รากของพืชไม่สามารถชอนไชได้ง่ายพืชจึงเจริญเติบโตได้ไม่สมบูรณ์ ส่วนดินหยาบมีค่า db เท่ากับ 1.20 – 1.80 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ส่วนดินละเอียด มีค่า db เท่ากับ 1.00 – 1.60 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
2. ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ถ้าต้องการแปลผลทางเกษตรควรเก็บที่ความลึกระดับรากพืชคือ ดินบน 0-15 ซม. (ข้าว) ถ้าหากต้องการสำหรับไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ให้เจาะดินชั้นล่าง (sub soil) ด้วย ดินล่าง 15-50 ซม. (โดยใช้กระบอกเก็บดินช่วงระหว่างกลางชั้นดิน)
3. กระบอกสามารถทำขึ้นได้เอง ขนาดทั่วไป เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 ซม. สูง 5 ซม. แต่ขึ้นอยู่กับใช้งานอะไรด้วยค่ะ อาจมีขนาดต่างกันได้ เช่น ทางวิศวกรรม อาจใช้ขนาดอื่น
 
ความคิดเห็นที่ 2    โดย บอย - 27 กรกฎาคม 2560 11:36
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อนุญาตให้ upload รูปภาพที่มีนามสกุล jpg,jpeg,png เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

  • ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานบริการใด ๆ ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ยกตัวอย่างเช่น ใช้คำหยาบคาย เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นเรื่องลามกอนาจาร หรือในความหมายที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิดความเสื่อมเสียต่อสังคม จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งสิ้น เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตาม เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
  • ไม่อนุญาตให้แสดงข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว แต่ให้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเท่านั้น
  • ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความที่เป็นการวิจารณ์ ด้านนโยบาย หรือการปฏิบัติงานของทางราชการ ซึ่งท่านสามารถใช้เวทีอื่น ๆ ดำเนินการแทนได้
  • ภาระกิจของกรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาเกี่ยวกับดิน ปัญหาของดิน การใช้ที่ดินเฉพาะด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามในด้านเอกสารสิทธิ์ทุกชนิดและการพัฒนาที่ดินด้านอสังหาริมทรัพย์
  • เวทีนี้เป็นการแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระโดยส่วนตัวของสมาชิกเท่านั้น กรมพัฒนาที่ดินไม่รับรองความถูกต้อง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการนำข้อมูลที่ปรากฎไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใดๆสมาชิกต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง
  • คำถามแต่ละคำถามจะแสดงบนหน้าเว็บบอร์ดนานประมาณ 3 เดือน แล้วทางผู้ดูแลระบบจะนำคำถามเก่าลง
  • คำถามและคำตอบที่ท่านแสดงความคิดเห็นมานั้นจะยังไม่ได้ขึ้นในหน้าเว็บไซต์นี้ทันที ทางผู้ดูแลระบบจะทำการกลั่นกรองข้อความเสียก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ มีข้อความที่ก่อให้เกิดผลเสียกับผู้หนึ่งผู้ใดหรื่อไม่ และขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นคำถามและคำตอบ หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม
คลิกเพื่ออ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

ติดต่อเรา

ศูนย์สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-579-4885
E-Mail: cit_1@ldd.go.th
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป, Google Chrome, Firefox, และ Safari