กรมพัฒนาที่ดินรับวิเคราะห์คาร์บอนในดินไหมครับ

รบกวนสอบถามครับ ห้องปฎิบัติการของกรมพัฒนาที่ดินมีบริการวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในดินไหมครับ
แล้ววิธีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์คาร์บอนต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ถ้าในพื้นที่เดียวกันสามารถเก็บจากหลายๆจุดก่อนแล้วค่อยมาคลุกเคล้ากันก่อนแบ่งบางส่วนไปวิเคราะห์ได้ไหมครับ
ขอรบกวนด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ

โดย บอย  - 15 พฤศจิกายน 2560 14:43
ผู้ตอบ: 2  / ผู้อ่าน: 90 
ความคิดเห็นที่ 1    โดย กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน - 17 พฤศจิกายน 2560 10:03
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์คาร์บอนในดิน
เนื่องจากการวิเคราะห์อินทรียวัถตุในดิน (om) จึงใช้วิธีวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในดิน โดยการใช้สารเคมีทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับคาร์บอนในอินทรียวัถตุในดิน แล้วคำนวณปริมาณคาร์บอนในอินทรียวัตถุจากปริมาณของสารเคมีที่ใช้ไปปฏิกิริยา และเมื่อทราบปริมาณคาร์บอนแล้วสามารถนำมาคำนวณปริมาณอินทรียวัตถุโดยประมาณ โดยคูณกับ van bemmelen factor ซึ่งเท่ากับ 1.724 จากหลักที่ว่า อินทรียวัตถุมีปริมาณคาร์บอน 58 % ได้สมการดังนี้
% om (organic matter) = % oc (organic carbon) x 1.724
%oc คือปริมาณคาร์บอนในดิน (%c)
ดังนั้น ต้องการวิเคราะห์คาร์บอนในดิน สามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์คาร์บอนในดินจาก เปอร์เซ็นต์อินทรียวัตถุในดินหารด้วย 1.724

ประเด็นที่ 2 วิธีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์คาร์บอน
เหมือนกับการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สำหรับการปลูกพืช โดยในพื้นที่เดียวกันสามารถเก็บจากหลายๆจุดก่อนแล้วค่อยมาคลุกเคล้ากันก่อนแบ่งบางส่วนไปวิเคราะห์ได้
 
ความคิดเห็นที่ 2    โดย บอย - 20 พฤศจิกายน 2560 16:40
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
ขอบคุณมากครับ
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อนุญาตให้ upload รูปภาพที่มีนามสกุล jpg,jpeg,png เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

  • ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานบริการใด ๆ ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ยกตัวอย่างเช่น ใช้คำหยาบคาย เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นเรื่องลามกอนาจาร หรือในความหมายที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิดความเสื่อมเสียต่อสังคม จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งสิ้น เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตาม เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
  • ไม่อนุญาตให้แสดงข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว แต่ให้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเท่านั้น
  • ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความที่เป็นการวิจารณ์ ด้านนโยบาย หรือการปฏิบัติงานของทางราชการ ซึ่งท่านสามารถใช้เวทีอื่น ๆ ดำเนินการแทนได้
  • ภาระกิจของกรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาเกี่ยวกับดิน ปัญหาของดิน การใช้ที่ดินเฉพาะด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามในด้านเอกสารสิทธิ์ทุกชนิดและการพัฒนาที่ดินด้านอสังหาริมทรัพย์
  • เวทีนี้เป็นการแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระโดยส่วนตัวของสมาชิกเท่านั้น กรมพัฒนาที่ดินไม่รับรองความถูกต้อง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการนำข้อมูลที่ปรากฎไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใดๆสมาชิกต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง
  • คำถามแต่ละคำถามจะแสดงบนหน้าเว็บบอร์ดนานประมาณ 3 เดือน แล้วทางผู้ดูแลระบบจะนำคำถามเก่าลง
  • คำถามและคำตอบที่ท่านแสดงความคิดเห็นมานั้นจะยังไม่ได้ขึ้นในหน้าเว็บไซต์นี้ทันที ทางผู้ดูแลระบบจะทำการกลั่นกรองข้อความเสียก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ มีข้อความที่ก่อให้เกิดผลเสียกับผู้หนึ่งผู้ใดหรื่อไม่ และขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นคำถามและคำตอบ หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม
คลิกเพื่ออ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

ติดต่อเรา

ศูนย์สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-579-4885
E-Mail: cit_1@ldd.go.th
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป, Google Chrome, Firefox, และ Safari