การขอมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (q) ของกรมพัฒนาที่ดิน

สวัสดีครับ ผมทำปุ๋ยหมักสำหรับใช้บำรุงดินเอาไว้ ทีนี้อยากจะผลิตจำหน่ายด้วย คำถาม
1) จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจประมาณเท่าไหร่
2) ในการนำปุ๋ยหมักมาส่งตรวจ ส่งที่ไหน ปริมาณเท่าไหร่ และวิเคราะห์อะไรบ้าง
3) ถ้าผลวิเคราะห์ผ่านแล้วและได้ใบรับรอง สามารถติด q นี้ในกระสอบบรรจุแล้วจำหน่ายได้เลยไหมครับ

ขอบคุณครับ

โดย เกรียงศักดิ์ คำเลิศ  - 9 สิงหาคม 2562 9:28
ผู้ตอบ: 1  / ผู้อ่าน: 973 
ความคิดเห็นที่ 1    โดย กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน สวด. - 29 พฤศจิกายน 2562 16:35
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
เรียน คุณเกรียงศักดิ์

คำถามที่ 1 : จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจประมาณเท่าไหร่
คำตอบ : มีค่าธรรมเนียมวิเคราะห์ปุ๋ยหมักสำหรับเอกชน 5,200 บาท

คำถามที่ 2 : ในการนำปุ๋ยหมักมาส่งตรวจ ส่งที่ไหน ปริมาณเท่าไร และวิเคราะห์อะไรบ้าง
คำตอบ : การตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยหมัก สามารถขอรับบริการได้ทาง web site โดยเข้ามาที่ web site ของกรมพัฒนาที่ดิน (http://www.ldd.go.th) > คลิกเมนู การให้บริการ e-service (เมนูจะอยู่ทางด้านซ้าย) > คลิก ระบบรับรองมาตรฐานสินค้า ประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จากนั้น ให้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ พร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัคร เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งการดำเนินการขั้นตอนต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 0-2561-4179 e-mail : osd_9@ldd.go.th

คำถามที่ 3 : ถ้าผลวิเคราะห์ผ่านแล้วและได้ใบรับรอง สามารถติดตัวคิวนี้ในกระสอบบรรจุแล้วจำหน่ายได้ไหมครับ
คำตอบ : หากผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบรับรอง ตัวคิว โดยก่อนจำหน่ายปุ๋ย ท่านจะต้องขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์กับกรมวิชาการเกษตร (หากไม่ดำเนินการ จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย) ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พ.ศ. 2556 ที่ http://osd101.ldd.go.th/q/manual/a02.pdf
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อนุญาตให้ upload รูปภาพที่มีนามสกุล jpg,jpeg,png เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

  • ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานบริการใด ๆ ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ยกตัวอย่างเช่น ใช้คำหยาบคาย เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นเรื่องลามกอนาจาร หรือในความหมายที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิดความเสื่อมเสียต่อสังคม จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งสิ้น เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตาม เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
  • ไม่อนุญาตให้แสดงข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว แต่ให้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเท่านั้น
  • ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความที่เป็นการวิจารณ์ ด้านนโยบาย หรือการปฏิบัติงานของทางราชการ ซึ่งท่านสามารถใช้เวทีอื่น ๆ ดำเนินการแทนได้
  • ภาระกิจของกรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาเกี่ยวกับดิน ปัญหาของดิน การใช้ที่ดินเฉพาะด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามในด้านเอกสารสิทธิ์ทุกชนิดและการพัฒนาที่ดินด้านอสังหาริมทรัพย์
  • เวทีนี้เป็นการแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระโดยส่วนตัวของสมาชิกเท่านั้น กรมพัฒนาที่ดินไม่รับรองความถูกต้อง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการนำข้อมูลที่ปรากฎไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใดๆสมาชิกต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง
  • คำถามแต่ละคำถามจะแสดงบนหน้าเว็บบอร์ดนานประมาณ 3 เดือน แล้วทางผู้ดูแลระบบจะนำคำถามเก่าลง
  • คำถามและคำตอบที่ท่านแสดงความคิดเห็นมานั้นจะยังไม่ได้ขึ้นในหน้าเว็บไซต์นี้ทันที ทางผู้ดูแลระบบจะทำการกลั่นกรองข้อความเสียก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ มีข้อความที่ก่อให้เกิดผลเสียกับผู้หนึ่งผู้ใดหรื่อไม่ และขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นคำถามและคำตอบ หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม
คลิกเพื่ออ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-579-4885
E-Mail: cit_1@ldd.go.th
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป, Google Chrome, Firefox, และ Safari