โครงการขุดบ่อ2563 มีอยู่ไหมครับ

ต.บ่อสวก อ.เมือง น่าน
ขอรายละเอียด สิ่งที่ต้องเตรียม และค่าใช้จ่ายครับ
พื้นที่สวน 2.5 ไร่ครับ

โดย ปอง  - 13 มกราคม 2563 15:51
ผู้ตอบ: 3  / ผู้อ่าน: 508 
ความคิดเห็นที่ 1    โดย กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน - 6 กุมภาพันธ์ 2563 15:52
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
เรียน คุณปอง

โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานของกรมพัฒนาที่ดิน มีขนาดกักเก็บน้ำ 1,260 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งพื้นที่ดำเนินการควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 30*40 ตารางเมตร และจะใช้ในการก่อสร้างสระอย่างน้อยขนาด 20*30*2.1 เมตร หรือถ้าต้องการแหล่งน้ำขนาดอื่น ๆ สามารถศึกษารายละเอียดจากคู่มือการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ที่ในเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th/survey_water/surver_water.pdf ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดแหล่งน้ำ เกษตรกรจ่ายสมทบ 2,500 บาท

สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน เลขที่ 52 หมู่ 10 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทร. 054-059-813
 
ความคิดเห็นที่ 2    โดย ปอง - 27 มกราคม 2564 14:00
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
ลงทะเบียนไปเรียบร้อย แต่ใน website กลับแสดงเพียงแค่สถานะว่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น รายละเอียด เช่นคิวที่เท่าไหร่ ใช้งบประมาณปีไหนและช่วงเวลาการเข้าไปขุดในพื้นที่ ๆ ไม่มีการ update ข้อมูลความคืบหน้าขอใบคำขอใน website เลยครับ เลยไม่ทราบว่าจะได้เมื่อไหร่ครับ
 
ความคิดเห็นที่ 3    โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 2 มีนาคม 2564 15:16
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
เรียน คุณปอง
หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด จะเป็นหน่วยงานในการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และจะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ตามเบอร์โทรที่ได้แจ้งลงทะเบียนไว้ครับ

ในปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปี 2564 เรียบร้อยแล้วครับ ทั้งนี้ ท่านจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปีถัดไป ขึ้นอยู่กับลำดับก่อนหน้าที่มีการลงทะเบียนไว้ และจำนวนเป้าหมายบ่อของจัหวัดในปีนั้นๆ ครับ

สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน เลขที่ 52 หมู่ 10 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทร. 054-059-813

ขอแสดงความนับถือ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาที่ดิน
0 2941 2771
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อนุญาตให้ upload รูปภาพที่มีนามสกุล jpg,jpeg,png เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

  • ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานบริการใด ๆ ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ยกตัวอย่างเช่น ใช้คำหยาบคาย เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นเรื่องลามกอนาจาร หรือในความหมายที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิดความเสื่อมเสียต่อสังคม จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งสิ้น เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตาม เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
  • ไม่อนุญาตให้แสดงข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว แต่ให้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเท่านั้น
  • ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความที่เป็นการวิจารณ์ ด้านนโยบาย หรือการปฏิบัติงานของทางราชการ ซึ่งท่านสามารถใช้เวทีอื่น ๆ ดำเนินการแทนได้
  • ภาระกิจของกรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาเกี่ยวกับดิน ปัญหาของดิน การใช้ที่ดินเฉพาะด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามในด้านเอกสารสิทธิ์ทุกชนิดและการพัฒนาที่ดินด้านอสังหาริมทรัพย์
  • เวทีนี้เป็นการแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระโดยส่วนตัวของสมาชิกเท่านั้น กรมพัฒนาที่ดินไม่รับรองความถูกต้อง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการนำข้อมูลที่ปรากฎไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใดๆสมาชิกต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง
  • คำถามแต่ละคำถามจะแสดงบนหน้าเว็บบอร์ดนานประมาณ 3 เดือน แล้วทางผู้ดูแลระบบจะนำคำถามเก่าลง
  • คำถามและคำตอบที่ท่านแสดงความคิดเห็นมานั้นจะยังไม่ได้ขึ้นในหน้าเว็บไซต์นี้ทันที ทางผู้ดูแลระบบจะทำการกลั่นกรองข้อความเสียก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ มีข้อความที่ก่อให้เกิดผลเสียกับผู้หนึ่งผู้ใดหรื่อไม่ และขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นคำถามและคำตอบ หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม
คลิกเพื่ออ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-579-4885
E-Mail: cit_1@ldd.go.th
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป, Google Chrome, Firefox, และ Safari