อยากรบกวนสอบถามเรื่องลักษณะของดินที่พบในแต่ละภาคของประเทศไทยค่ะ

รบกวนสอบถามรายละเอียดเรื่องลักษณะดินในแต่ละภาคของประเทศไทย ว่าเป็นดินประเภทใด มีอัตราส่วนเท่าไหร่ เช่น ในภาคเหนือเป็นเหนือเป็นดินเหนียว (ดินเหนียว 70%, ดินทรายแป้ง 15%, ดินทราย 15%) และดินร่วนปนทราย (ดินเหนียว 10%, ดินทรายแป้ง 15%, ดินทราย 75%) และมีสารอินทรีย์อยู่เท่าไหร่โดยประมาณค่ะ

โดย อังคณา จันทนะประสาทพร  - 3 กุมภาพันธ์ 2560 15:39
ผู้ตอบ: 5  / ผู้อ่าน: 2069 
ความคิดเห็นที่ 1    โดย กองสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน - 17 กุมภาพันธ์ 2560 8:28
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
ข้อมูลดินบน 0 – 25 ซม. ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังรูป p1
ข้อมูลดินล่าง 25 – 50 ซม ของอีสาน ดังรูป p2
ข้อมูลอินทรียวัตถุทั้งประเทศ ดังรูป p3
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือ "สถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย" สามารถสืบค้นและอ่านหนังสือได้จาก ระบบ e-library ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่เว็บไซต์ http://e-library.ldd.go.th
 
ความคิดเห็นที่ 2    โดย อังคณา จันทนะประสาทพร - 18 กุมภาพันธ์ 2560 22:41
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
 
ความคิดเห็นที่ 3    โดย อังคณา จันทนะประสาทพร - 18 กุมภาพันธ์ 2560 23:15
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
รบกวนขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ว่าจะสามารถหาข้อมูลของดินดังรูปที่ p1 ของภาคอื่นๆ ได้จากหนังสืออะไรคะ
 
ความคิดเห็นที่ 4    โดย กองสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน - 22 กุมภาพันธ์ 2560 14:18
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
ข้อมูลภาคอื่น ๆ ยังไม่มีค่ะ ตอนนี้มีแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่รวบรวมข้อมูล
 
ความคิดเห็นที่ 5    โดย ดวงพร คำโสมศณ๊ - 6 ธันวาคม 2560 16:47
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
กรมพัฒนาที่ดิน ได้วัดอุณหภูมิดิน กับ ความชื้นดิน ในฤดูร้อน กับฤดูฝนไหมค่ะ ต้องการข้อมูลในการทำวิจัยค่ะ
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อนุญาตให้ upload รูปภาพที่มีนามสกุล jpg,jpeg,png เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

  • ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานบริการใด ๆ ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ยกตัวอย่างเช่น ใช้คำหยาบคาย เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นเรื่องลามกอนาจาร หรือในความหมายที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิดความเสื่อมเสียต่อสังคม จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งสิ้น เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตาม เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
  • ไม่อนุญาตให้แสดงข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว แต่ให้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเท่านั้น
  • ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความที่เป็นการวิจารณ์ ด้านนโยบาย หรือการปฏิบัติงานของทางราชการ ซึ่งท่านสามารถใช้เวทีอื่น ๆ ดำเนินการแทนได้
  • ภาระกิจของกรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาเกี่ยวกับดิน ปัญหาของดิน การใช้ที่ดินเฉพาะด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามในด้านเอกสารสิทธิ์ทุกชนิดและการพัฒนาที่ดินด้านอสังหาริมทรัพย์
  • เวทีนี้เป็นการแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระโดยส่วนตัวของสมาชิกเท่านั้น กรมพัฒนาที่ดินไม่รับรองความถูกต้อง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการนำข้อมูลที่ปรากฎไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใดๆสมาชิกต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง
  • คำถามแต่ละคำถามจะแสดงบนหน้าเว็บบอร์ดนานประมาณ 3 เดือน แล้วทางผู้ดูแลระบบจะนำคำถามเก่าลง
  • คำถามและคำตอบที่ท่านแสดงความคิดเห็นมานั้นจะยังไม่ได้ขึ้นในหน้าเว็บไซต์นี้ทันที ทางผู้ดูแลระบบจะทำการกลั่นกรองข้อความเสียก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ มีข้อความที่ก่อให้เกิดผลเสียกับผู้หนึ่งผู้ใดหรื่อไม่ และขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นคำถามและคำตอบ หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม
คลิกเพื่ออ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-579-4885
E-Mail: cit_1@ldd.go.th
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป, Google Chrome, Firefox, และ Safari