อยากทราบเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2564 คือท่านใดคะ

อยากทราบเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2564 คือท่านใดคะ ทีจะรับรางวัลวันพืชมงคลค่ะ

โดย เกษตรกร  - 19 เมษายน 2564 11:20
ผู้ตอบ: 1  / ผู้อ่าน: 754 
ความคิดเห็นที่ 1    โดย กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ - 20 เมษายน 2564 10:31
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้
1. อาชีพทำนา นายศักดิ์ดา เขตกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด
2. อาชีพทำสวน นายยงยุทธ ศรีจินดา จังหวัดสมุทรสาคร
3. อาชีพทำไร่ นายสุทธิ ที่หมาย จังหวัดระยอง
4. อาชีพไร่นาสวนผสม นายวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์ จังหวัดตาก
5. อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม นางจงรักษ์ พลายงาม จังหวัดศรีสะเกษ
6. อาชีพเลี้ยงสัตว์ นายพรหมพิริยะ สอนศิริ จังหวัดปราจีนบุรี
7. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นางเพียงใจ ต้นสกุลประเสริฐ จังหวัดอ่างทอง
8. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย นายจรูญ ทรัพย์ศิริ จังหวัดสมุทรสาคร
9. อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ นายกำพล สร้อยแสง จังหวัดราชบุรี
10. อาชีพปลูกสวนป่า นายปริญญา ดรุณศรี จังหวัดสมุทรสงคราม
11. สาขาบัญชีฟาร์ม นางสำรวย บางสร้อย จังหวัดร้อยเอ็ด
12. สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวิเชียร บุญรอด จังหวัดราชบุรี
13. สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช นายอำนาจ จันทรส จังหวัดจันทบุรี
14. ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร นายเผ่า พันธุภา จังหวัดกาฬสินธุ์
15. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร เด็กชายณัฐพล ชมวิระ จังหวัดกาฬสินธุ์
16. สาขาเกษตรอินทรีย์ นายสุธรรม จันทร์อ่อน จังหวัดนครปฐม
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อนุญาตให้ upload รูปภาพที่มีนามสกุล jpg,jpeg,png เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

  • ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานบริการใด ๆ ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ยกตัวอย่างเช่น ใช้คำหยาบคาย เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นเรื่องลามกอนาจาร หรือในความหมายที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิดความเสื่อมเสียต่อสังคม จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งสิ้น เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตาม เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
  • ไม่อนุญาตให้แสดงข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว แต่ให้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเท่านั้น
  • ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความที่เป็นการวิจารณ์ ด้านนโยบาย หรือการปฏิบัติงานของทางราชการ ซึ่งท่านสามารถใช้เวทีอื่น ๆ ดำเนินการแทนได้
  • ภาระกิจของกรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาเกี่ยวกับดิน ปัญหาของดิน การใช้ที่ดินเฉพาะด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามในด้านเอกสารสิทธิ์ทุกชนิดและการพัฒนาที่ดินด้านอสังหาริมทรัพย์
  • เวทีนี้เป็นการแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระโดยส่วนตัวของสมาชิกเท่านั้น กรมพัฒนาที่ดินไม่รับรองความถูกต้อง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการนำข้อมูลที่ปรากฎไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใดๆสมาชิกต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง
  • คำถามแต่ละคำถามจะแสดงบนหน้าเว็บบอร์ดนานประมาณ 3 เดือน แล้วทางผู้ดูแลระบบจะนำคำถามเก่าลง
  • คำถามและคำตอบที่ท่านแสดงความคิดเห็นมานั้นจะยังไม่ได้ขึ้นในหน้าเว็บไซต์นี้ทันที ทางผู้ดูแลระบบจะทำการกลั่นกรองข้อความเสียก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ มีข้อความที่ก่อให้เกิดผลเสียกับผู้หนึ่งผู้ใดหรื่อไม่ และขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นคำถามและคำตอบ หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม
คลิกเพื่ออ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-579-4885
E-Mail: cit_1@ldd.go.th
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป, Google Chrome, Firefox, และ Safari