โครงการขุดสระจิ๋ว​

ติดต่อสอบถาม​ ขุดสระ​จิ๋ว อำเภอ​พิมาย​ จ.นครราชสีมา​ ได้ที่ใหน​ โครงการถึงไหนแล้ว

โดย Aree  - 23 สิงหาคม 2564 12:19
ผู้ตอบ: 1  / ผู้อ่าน: 2138 
ความคิดเห็นที่ 1    โดย วีระ ปะทะขีนัง ศทส - 30 สิงหาคม 2564 15:08
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
เรียน คุณ aree

โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานของกรมพัฒนาที่ดิน มีข้อกำหนดเบื้องต้น ดังนี้ ครับ

1. สามารถขุดได้ 1 บ่อ ต่อ 1 เลขบัตรประชาชน ตลอดโครงการ
2. จะต้องมีเอกสารแสดงสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินตามที่กำหนด ประกอบด้วย โฉนด,น.ส.3,น.ส.3ก,น.ส.2,น.ส.2ก,ส.ป.ก.4-01,ส.ป.ก.4-14,ส.ป.ก.4-18,น.ค.3,ก.ส.น.5,ส.ค.1,พื้นที่โครงการพระราชดำริ
3. พื้นที่ที่จะขุดบ่อน้ำต้องไม่อยู่ในเขตชลประทาน
4. พื้นที่ดำเนินการควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 40 ตารางเมตร โดยจะใช้ก่อสร้างบ่ออย่างน้อย 20x30x2.1 เมตร
5. มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดแหล่งน้ำ โดยเกษตรกรจ่ายสมทบ 2,500 บาท
6. เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น
7. สามารถลงทะเบียนได้หลายช่องทาง ดังนี้:
1) ลงทะเบียนด้วยตัวเองที่สถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัด
2) ลงทะเบียนผ่านหมอดินอาสาประจำตำบล ประจำอำเภอ และประจำจังหวัด
3) ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ที่ : http://eis.ldd.go.th/borjiew/php/workspace.php

8. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด จะเป็นหน่วยงานในการพิจารณา ผลการขอขุดแหล่งน้ำ และจะแจ้งให้ท่านทราบครับ
9. ขณะนี้กรมพัฒนาที่ดินอยู่ระหว่างคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปี 2565 ซึ่งท่านอาจจะได้รับการขุดในปีถัดไป ขึ้นอยู่กับลำดับคิวที่รออยู่ครับ
10. เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ควรโทรแจ้งสถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัด เพื่อทราบรายละเอียดและส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ครับ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
ที่ตั้งเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 ตำบลจอหอ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659
โทรสาร(fax) : 044-371659
e-mail : nma01@ldd.go.th
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อนุญาตให้ upload รูปภาพที่มีนามสกุล jpg,jpeg,png เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

  • ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานบริการใด ๆ ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ยกตัวอย่างเช่น ใช้คำหยาบคาย เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นเรื่องลามกอนาจาร หรือในความหมายที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิดความเสื่อมเสียต่อสังคม จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งสิ้น เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตาม เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
  • ไม่อนุญาตให้แสดงข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว แต่ให้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเท่านั้น
  • ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความที่เป็นการวิจารณ์ ด้านนโยบาย หรือการปฏิบัติงานของทางราชการ ซึ่งท่านสามารถใช้เวทีอื่น ๆ ดำเนินการแทนได้
  • ภาระกิจของกรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาเกี่ยวกับดิน ปัญหาของดิน การใช้ที่ดินเฉพาะด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามในด้านเอกสารสิทธิ์ทุกชนิดและการพัฒนาที่ดินด้านอสังหาริมทรัพย์
  • เวทีนี้เป็นการแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระโดยส่วนตัวของสมาชิกเท่านั้น กรมพัฒนาที่ดินไม่รับรองความถูกต้อง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการนำข้อมูลที่ปรากฎไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใดๆสมาชิกต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง
  • คำถามแต่ละคำถามจะแสดงบนหน้าเว็บบอร์ดนานประมาณ 3 เดือน แล้วทางผู้ดูแลระบบจะนำคำถามเก่าลง
  • คำถามและคำตอบที่ท่านแสดงความคิดเห็นมานั้นจะยังไม่ได้ขึ้นในหน้าเว็บไซต์นี้ทันที ทางผู้ดูแลระบบจะทำการกลั่นกรองข้อความเสียก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ มีข้อความที่ก่อให้เกิดผลเสียกับผู้หนึ่งผู้ใดหรื่อไม่ และขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นคำถามและคำตอบ หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม
คลิกเพื่ออ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-579-4885
E-Mail: cit_1@ldd.go.th
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป, Google Chrome, Firefox, และ Safari