พัฒนาที่ดินขอนแก่นมีนโยบายแจกโดโลไมให้กับเกษตรกรหรือเปล่าค่ะ ถ้ามีเกษตรกรต้องทำไงบ้างเพื่อขอรับ

โดโลไม คือ สารปรับปรุงดิน

โดย กันต์กวี มีด้วง  - 11 ตุลาคม 2565 12:35
ผู้ตอบ: 1  / ผู้อ่าน: 186 
ความคิดเห็นที่ 1    โดย สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น - 8 พฤศจิกายน 2565 11:42
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
เรียน คุณ กันต์กวี

1. สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น มีนโยบายการแจกโดโลไมท์หรือไม่
ในปีงบประมาณ 2565 สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น มีนโยบายการแจกโดโลไมท์ให้กับเกษตรกรทั่วไป และได้มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านช่องทาง facebook: สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น (https://www.facebook.com/lddkkn01) ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศการให้บริการโดโลไมท์ในปีงบประมาณปัจจุบัน ได้จาก facebook ดังกล่าวหรือสอบถามโดยตรงที่ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ตามรายละเอียดในข้อ 2

2. หากเกษตรกรต้องการขอโดโลไมท์ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
- ผู้ยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุน ขอความกรุณาเดินทางมารับด้วยตนเอง ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อยื่นใบยื่นคำร้อง และโปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
- สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 4324 6759 / 09 9024 8383 ในวันและเวลาราชการ
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อนุญาตให้ upload รูปภาพที่มีนามสกุล jpg,jpeg,png เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

  • ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานบริการใด ๆ ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ยกตัวอย่างเช่น ใช้คำหยาบคาย เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นเรื่องลามกอนาจาร หรือในความหมายที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิดความเสื่อมเสียต่อสังคม จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งสิ้น เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตาม เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
  • ไม่อนุญาตให้แสดงข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว แต่ให้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเท่านั้น
  • ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความที่เป็นการวิจารณ์ ด้านนโยบาย หรือการปฏิบัติงานของทางราชการ ซึ่งท่านสามารถใช้เวทีอื่น ๆ ดำเนินการแทนได้
  • ภาระกิจของกรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาเกี่ยวกับดิน ปัญหาของดิน การใช้ที่ดินเฉพาะด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามในด้านเอกสารสิทธิ์ทุกชนิดและการพัฒนาที่ดินด้านอสังหาริมทรัพย์
  • เวทีนี้เป็นการแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระโดยส่วนตัวของสมาชิกเท่านั้น กรมพัฒนาที่ดินไม่รับรองความถูกต้อง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการนำข้อมูลที่ปรากฎไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใดๆสมาชิกต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง
  • คำถามแต่ละคำถามจะแสดงบนหน้าเว็บบอร์ดนานประมาณ 3 เดือน แล้วทางผู้ดูแลระบบจะนำคำถามเก่าลง
  • คำถามและคำตอบที่ท่านแสดงความคิดเห็นมานั้นจะยังไม่ได้ขึ้นในหน้าเว็บไซต์นี้ทันที ทางผู้ดูแลระบบจะทำการกลั่นกรองข้อความเสียก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ มีข้อความที่ก่อให้เกิดผลเสียกับผู้หนึ่งผู้ใดหรื่อไม่ และขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นคำถามและคำตอบ หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม
คลิกเพื่ออ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-579-4885
E-Mail: cit_1@ldd.go.th
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป, Google Chrome, Firefox, และ Safari