การขุดบ่อจิ๋ว

เรียน อธิบดี กรมพัฒนาที่ดิน
ตามที่กรมฯ มีโครงการขุดบ่อจิ๋ว ซึ่งเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ๆ ผมได้ยื่นขอขุดบ่อจิ๋วที่สถานีพัฒนาที่ดิน จ.กระบี่ เมื่อเดือน มค.66 ต่อมาช่วงต้นเดือน พค.66 เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะได้รับคิวขุดในปลายปี 67 ซึ่งเห็นว่านานมาก
จึงประสงค์จะให้กรมฯ เพิ่มงบการขุดบ่อจิ๋ว และระบบจัดซื้อจัดจ้างรถขุดให้มากขึ้น เพื่อจะได้บริการประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งอยากให้มีการจัดระบบคิวที่ชัดเจน
ขอบคุณครับ
นายฑีฆพัช ชนะศรี

โดย ฑีฆพัช  - 12 พฤษภาคม 2566 19:50
ผู้ตอบ: 3  / ผู้อ่าน: 109 
ความคิดเห็นที่ 1    โดย กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 26 มิถุนายน 2566 10:58
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
เรียน คุณฑีฆพัช
ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ จะนำแนะนำของท่านไปปรับปรุงระบบบริการให้สะดวก รวดเร็วมากขึ้นครับ และผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ครับ

สำหรับปี 2566 นี้กรมฯ ได้คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วครับ (การคัดเลือกจะเริ่มประมาณ ตุลาคม 2565) และตามที่ สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ แจ้งว่าท่านจะได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในปี 2567 นั้น เป็นเพราะการจัดตามลำดับของเกษตรกรที่มีการลงทะเบียนก่อน-หลัง ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้า ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบเมื่อท่านได้ขุดบ่อครับ

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการขุดบ่อได้ที่เว็บไซต์
http://eis.ldd.go.th/borjiew/php/workspace.php

ขอแสดงความนับถือ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0 2941 2771
 
ความคิดเห็นที่ 2    โดย นางอรอนงค์ ระบือพิณ - 3 สิงหาคม 2566 10:01
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
ตรวจสอบแล้วก็ไม่ทราบคิวตัวเองอยากทราบลำดับคิวตัวเองค่ะลงทะเบียนไว้ประมาณ 2 ปีแล้วค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 3    โดย กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (บันทึกข้อมูลโดย:กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ) - 27 กันยายน 2566 10:31
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
เรียน คุณอรอนงค์
ตอนนี้ท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี 2567 นะครับ สถานะ อนุมัติการขุด แล้วครับ

จะมีเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมาประสานไปเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ หรือท่านสามารถสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุรนารายณ์ หมู่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 044-371659 และ 044-371774
e-mail : nma01@ldd.go.th
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อนุญาตให้ upload รูปภาพที่มีนามสกุล jpg,jpeg,png เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

  • ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานบริการใด ๆ ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ยกตัวอย่างเช่น ใช้คำหยาบคาย เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นเรื่องลามกอนาจาร หรือในความหมายที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิดความเสื่อมเสียต่อสังคม จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งสิ้น เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตาม เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
  • ไม่อนุญาตให้แสดงข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว แต่ให้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเท่านั้น
  • ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความที่เป็นการวิจารณ์ ด้านนโยบาย หรือการปฏิบัติงานของทางราชการ ซึ่งท่านสามารถใช้เวทีอื่น ๆ ดำเนินการแทนได้
  • ภาระกิจของกรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาเกี่ยวกับดิน ปัญหาของดิน การใช้ที่ดินเฉพาะด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามในด้านเอกสารสิทธิ์ทุกชนิดและการพัฒนาที่ดินด้านอสังหาริมทรัพย์
  • เวทีนี้เป็นการแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระโดยส่วนตัวของสมาชิกเท่านั้น กรมพัฒนาที่ดินไม่รับรองความถูกต้อง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการนำข้อมูลที่ปรากฎไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใดๆสมาชิกต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง
  • คำถามแต่ละคำถามจะแสดงบนหน้าเว็บบอร์ดนานประมาณ 3 เดือน แล้วทางผู้ดูแลระบบจะนำคำถามเก่าลง
  • คำถามและคำตอบที่ท่านแสดงความคิดเห็นมานั้นจะยังไม่ได้ขึ้นในหน้าเว็บไซต์นี้ทันที ทางผู้ดูแลระบบจะทำการกลั่นกรองข้อความเสียก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ มีข้อความที่ก่อให้เกิดผลเสียกับผู้หนึ่งผู้ใดหรื่อไม่ และขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นคำถามและคำตอบ หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม
คลิกเพื่ออ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-579-4885
E-Mail: cit_1@ldd.go.th
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป, Google Chrome, Firefox, และ Safari