ไตรโคเดอร์ม่าและบาซิลลัสใน พด.3

สอบถามคุณสมบัติของ เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ที่อยู่ในพด.3ค่ะ ตอนนี้ได้นำมาใช้กับพืชไร่ที่ปลูกอยู่แล้ว แต่พบว่าในเพจต่างๆที่เกษตรกรพูดคุยกัน มีกรณีว่าไม่ควรใช้ เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสร่วมกัน จึงอยากเรียนถามถึงข้อเท็จจริงโดยตรงกับ กทช. และอยากให้ทำสื่อเผยแพร่ข้อเท็จในการใช้เชื้อราและแบคทีเรียดังกล่าวในพด.3ให้เกษตรกรทั่วไปได้ทราบด้วยค่ะ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรทั่วไป ลดการซื้อสารชีวภัณฑ์ ที่ในท้องตลาดตอนนี้มีแจกจำหน่ายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสแยก โดยไม่ใช้ร่วมกันอยู่มากมาย
ขอบคุณมากค่ะ

โดย Anne  - 1 กันยายน 2566 17:25
ผู้ตอบ: 1  / ผู้อ่าน: 69 
ความคิดเห็นที่ 1    โดย กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินกรมพัฒนาที่ดิน (บันทึกข้อมูลโดย:ศทส. กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ) - 26 กันยายน 2566 13:45
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
จุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้จะเจริญเพิ่มปริมาณ เมื่อความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อช่วยควบคุม และทำลายเชื้อ สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคของพืช เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคเน่าเละในพืชผัก และโรคอื่นอีกหลายโรค
หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ : กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินกรมพัฒนาที่ดิน โทร 02 5790 679 ครับ
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อนุญาตให้ upload รูปภาพที่มีนามสกุล jpg,jpeg,png เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

  • ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานบริการใด ๆ ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ยกตัวอย่างเช่น ใช้คำหยาบคาย เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นเรื่องลามกอนาจาร หรือในความหมายที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิดความเสื่อมเสียต่อสังคม จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งสิ้น เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตาม เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
  • ไม่อนุญาตให้แสดงข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว แต่ให้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเท่านั้น
  • ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความที่เป็นการวิจารณ์ ด้านนโยบาย หรือการปฏิบัติงานของทางราชการ ซึ่งท่านสามารถใช้เวทีอื่น ๆ ดำเนินการแทนได้
  • ภาระกิจของกรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาเกี่ยวกับดิน ปัญหาของดิน การใช้ที่ดินเฉพาะด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามในด้านเอกสารสิทธิ์ทุกชนิดและการพัฒนาที่ดินด้านอสังหาริมทรัพย์
  • เวทีนี้เป็นการแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระโดยส่วนตัวของสมาชิกเท่านั้น กรมพัฒนาที่ดินไม่รับรองความถูกต้อง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการนำข้อมูลที่ปรากฎไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใดๆสมาชิกต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง
  • คำถามแต่ละคำถามจะแสดงบนหน้าเว็บบอร์ดนานประมาณ 3 เดือน แล้วทางผู้ดูแลระบบจะนำคำถามเก่าลง
  • คำถามและคำตอบที่ท่านแสดงความคิดเห็นมานั้นจะยังไม่ได้ขึ้นในหน้าเว็บไซต์นี้ทันที ทางผู้ดูแลระบบจะทำการกลั่นกรองข้อความเสียก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ มีข้อความที่ก่อให้เกิดผลเสียกับผู้หนึ่งผู้ใดหรื่อไม่ และขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นคำถามและคำตอบ หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม
คลิกเพื่ออ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-579-4885
E-Mail: cit_1@ldd.go.th
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป, Google Chrome, Firefox, และ Safari