โครงการบ่อจิ๋วปี 2566

ต้องการสอบถามงบประมาณโคครงการบ่อจิ๋วปี 2566 อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ยังมีอยู่มั้ยครับ

โดย ธีระเดช  - 11 ธันวาคม 2566 2:55
ผู้ตอบ: 1  / ผู้อ่าน: 46 
ความคิดเห็นที่ 1    โดย กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (บันทึกข้อมูลโดย:กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ) - 19 มกราคม 2567 15:52
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
เรียนคุณ ธีระเดช
โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ยังคงดำเนินการอยู่ครับ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้หลายช่องทาง ดังนี้
1) ลงทะเบียนด้วยตัวเองที่สถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัด
2) ลงทะเบียนผ่านหมอดินอาสาประจำตำบล ประจำอำเภอ และประจำจังหวัด
3) ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ที่ : http://eis.ldd.go.th/borjiew/php/workspace.php
เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ควรโทรแจ้งสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เพื่อทราบรายละเอียดและส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ประกอบด้วย
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- สำเนาเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดิน (ชื่อในเอกสารสิทธิ์กับชื่อผู้ที่ขอเข้าร่วมโครงการจะต้องตรงกัน)
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เบอร์โทรศัพท์ : 035 454 081
หรือศึกษาจากเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th/web_water/index.html

กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทรศัพท์ : 0 2941 2771
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อนุญาตให้ upload รูปภาพที่มีนามสกุล jpg,jpeg,png เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

  • ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานบริการใด ๆ ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ยกตัวอย่างเช่น ใช้คำหยาบคาย เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นเรื่องลามกอนาจาร หรือในความหมายที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิดความเสื่อมเสียต่อสังคม จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งสิ้น เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตาม เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
  • ไม่อนุญาตให้แสดงข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว แต่ให้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเท่านั้น
  • ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความที่เป็นการวิจารณ์ ด้านนโยบาย หรือการปฏิบัติงานของทางราชการ ซึ่งท่านสามารถใช้เวทีอื่น ๆ ดำเนินการแทนได้
  • ภาระกิจของกรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาเกี่ยวกับดิน ปัญหาของดิน การใช้ที่ดินเฉพาะด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามในด้านเอกสารสิทธิ์ทุกชนิดและการพัฒนาที่ดินด้านอสังหาริมทรัพย์
  • เวทีนี้เป็นการแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระโดยส่วนตัวของสมาชิกเท่านั้น กรมพัฒนาที่ดินไม่รับรองความถูกต้อง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการนำข้อมูลที่ปรากฎไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใดๆสมาชิกต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง
  • คำถามแต่ละคำถามจะแสดงบนหน้าเว็บบอร์ดนานประมาณ 3 เดือน แล้วทางผู้ดูแลระบบจะนำคำถามเก่าลง
  • คำถามและคำตอบที่ท่านแสดงความคิดเห็นมานั้นจะยังไม่ได้ขึ้นในหน้าเว็บไซต์นี้ทันที ทางผู้ดูแลระบบจะทำการกลั่นกรองข้อความเสียก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ มีข้อความที่ก่อให้เกิดผลเสียกับผู้หนึ่งผู้ใดหรื่อไม่ และขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นคำถามและคำตอบ หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม
คลิกเพื่ออ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-579-4885
E-Mail: cit_1@ldd.go.th
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป, Google Chrome, Firefox, และ Safari