อยากขุดบ่อจิ๋ว ปี 66 และปี 67 (โครงการขุดสระน้ำนอกเขตชลประทาน)

ขอทราบรายละเอียดโครงการบ่อจิ๋วปี 66 และปี 67

โดย กัญญาภัทร สมร่าง  - 19 มกราคม 2567 14:38
ผู้ตอบ: 1  / ผู้อ่าน: 115 
ความคิดเห็นที่ 1    โดย กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ - 19 มกราคม 2567 15:17
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
📌 ปี 66 และ ปี 67 มี โครงการขุดบ่อจิ๋ว หรือ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

📌 ลงทะเบียน, ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ได้ 3 ช่องทาง
⭐️1) ที่สถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัด ที่ท่านทำการขอขุดบ่อจิ๋ว
⭐️2) ลงทะเบียนผ่านหมอดินอาสาประจำตำบล ประจำอำเภอ และประจำจังหวัด
⭐️3) เว็บไซต์ http://eis.ldd.go.th/borjiew/php/workspace.php คลิกปุ่ม "ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรขอแหล่งน้ำ"
⭐️4) ผ่าน line "ai chatbot น้องดินดี" เพิ่่มเพื่อนกับน้องดินดีได้ด้วย id line : @dindee (มี @ ด้วยค่ะ)

📌รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการเบื้องต้น
1) สามารถขุดได้ 1 บ่อ ต่อ 1 เลขบัตรประชาชน ตลอดโครงการ
2) จะต้องมีเอกสารแสดงสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินตามที่กำหนด ประกอบด้วย โฉนด, น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.2, น.ส.2ก, ส.ป.ก.4-01, ส.ป.ก.4-14, ส.ป.ก.4-18, น.ค.3, ก.ส.น.5, ส.ค.1, พื้นที่โครงการพระราชดำริ
3) พื้นที่ที่จะขุดบ่อน้ำต้องไม่อยู่ในเขตชลประทาน
4) พื้นที่ดำเนินการควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 40 ตารางเมตร โดยจะใช้ก่อสร้างบ่ออย่างน้อย 20x30x2.1 เมตร
5) มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดแหล่งน้ำ โดยเกษตรกรจ่ายสมทบ 2,500 บาท
6) เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น

📌 ลงทะเบียนปี 67 จะได้คิวขุด ประมาณปีไหน?
⭐️โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานสำหรับปี 2567 ท่านจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2568 หรือปีถัดไป ขึ้นอยู่กับลำดับคิวที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้า

👍มีข้อสงสัย หรือจะสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ line น้องดินดี หรือ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0 2941 2771
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อนุญาตให้ upload รูปภาพที่มีนามสกุล jpg,jpeg,png เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

  • ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานบริการใด ๆ ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ยกตัวอย่างเช่น ใช้คำหยาบคาย เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นเรื่องลามกอนาจาร หรือในความหมายที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิดความเสื่อมเสียต่อสังคม จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งสิ้น เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตาม เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
  • ไม่อนุญาตให้แสดงข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว แต่ให้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเท่านั้น
  • ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความที่เป็นการวิจารณ์ ด้านนโยบาย หรือการปฏิบัติงานของทางราชการ ซึ่งท่านสามารถใช้เวทีอื่น ๆ ดำเนินการแทนได้
  • ภาระกิจของกรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาเกี่ยวกับดิน ปัญหาของดิน การใช้ที่ดินเฉพาะด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามในด้านเอกสารสิทธิ์ทุกชนิดและการพัฒนาที่ดินด้านอสังหาริมทรัพย์
  • เวทีนี้เป็นการแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระโดยส่วนตัวของสมาชิกเท่านั้น กรมพัฒนาที่ดินไม่รับรองความถูกต้อง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการนำข้อมูลที่ปรากฎไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใดๆสมาชิกต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง
  • คำถามแต่ละคำถามจะแสดงบนหน้าเว็บบอร์ดนานประมาณ 3 เดือน แล้วทางผู้ดูแลระบบจะนำคำถามเก่าลง
  • คำถามและคำตอบที่ท่านแสดงความคิดเห็นมานั้นจะยังไม่ได้ขึ้นในหน้าเว็บไซต์นี้ทันที ทางผู้ดูแลระบบจะทำการกลั่นกรองข้อความเสียก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ มีข้อความที่ก่อให้เกิดผลเสียกับผู้หนึ่งผู้ใดหรื่อไม่ และขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นคำถามและคำตอบ หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม
คลิกเพื่ออ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-579-4885
E-Mail: cit_1@ldd.go.th
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป, Google Chrome, Firefox, และ Safari